Inloggning

Endast för medlemmar

Logga in

Nationella Telesamverkansgruppen   privat-offentlig samverkan vid allvarliga störningar i elektronisk kommunikation

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) är ett samarbetsforum mellan privata och offentliga aktörer med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar i samhället.

NTSG

 

Vid en allvarlig störning är det av stor vikt att få fram en så korrekt helhetsbild över läget som möjligt. NTSG samlar in Lägesrapport till Post- och telestyrelsen (PTS). NTSG delger också sina medlemmar den av PTS erhållna gemensamma lägesbilden för sektorn och andra av samhället sammanställda lägesbilder.

NTSG svarar för att inventera och förmedla de resurser som finns tillgängliga inom medlemmarnas organisationer för att bidra till att avhjälpa konsekvenserna av en allvarlig störning.

Vid en allvarlig störning utarbetar NTSG förslag till koordinering och förslag till överenskommelser samt förslag till lösningar för att tillgodose identifierade behov.

Samverkan med andra aktörer i samhället är ett viktigt område för NTSG. Denna samverkan består både i intern samverkan mellan partner i NTSG och extern samverkan med olika aktörer vid en allvarlig störning i samhället.